samedi 22 janvier 2011

Campo de Okinawa

Lista de jugadores convocados al campo de Okinawa:

Lanzadores:

#12 Ryo Watanabe
#13 Daiki Enokida
#14 Atsushi Nohmi
#15 Masanori Fujihara
#19 Ikketsu Shoh
#20 Kazuya Tsutsui
#21 Minoru Iwata
#22 Kyuji Fujikawa
#28 Shinobu Fukuhara
#29 Tatsuya Kojima
#30 Tomoyuki Kubota
#34 Yasutomo Kubo
#40 Kai-Wen Cheng
#41 Hiro Kobayashi
#42 Tsuyoshi Shimoyanagi
#46 Naoto Tsuru
#54 Randy Messenger
#55 Jason Standridge
#62 Yusuke Kawasaki
#63 Kosuke Katoh

Receptores:

#39 Shinji Komiyama
#45 Takashi Shimizu
#50 Akihito Fujii
#57 Taichi Okazaki

Infielders:

#0 Yamato Maeda
#1 Takashi Toritani
#3 Kentaro Sekimoto
#4 Hiroki Uemoto
#5 Keiichi Hirano
#25 Takahiro Arai
#32 Ryota Arai
#35 Katsuhiko Saka
#37 Masashi Nohara
#67 Craig Brazell
#69 Issei Morita

Outfielders:

#00 Kohei Shibata
#6 Tomoaki Kanemoto
#7 Shunsuke Fujikawa
#8 Ryo Asai
#9 Matt Murton
#24 Shinjiro Hiyama
#31 Wei-Chu Lin

Estoy algo sorprendida por la ausencia de Nishimura y de Akiyama...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire