mercredi 28 mars 2012

Roster des Hanshin Tigers

Les joueurs qui seront présents lors du premier match de la saison sont: 

Pitchers: #12 Ryo Watanabe #13 Daiki Enokida #14 Astushi Nohmi #15 Masanori Fujihara #20 Kazuya Tsutsui #21 Minoru Iwata #22 Kyuji Fujikawa #28 Shinobu Fukuhara #46 Naoto Tsuru #55 Jason Standridge  

Catchers: #2 Kenji Johjima #39 Shinji Komiyama #50 Akihito Fujii 

Infielders: #0 Yamato Maeda #1 Takashi Toritani #3 Kentaro Sekimoto #5 Keiichi Hirano #25 Takahiro Arai #32 Ryota Arai #38 Haruki Kurose #67 Craig Brazell 

Outfielders: #00 Kohei Shibata #6 Tomoaki Kanemoto #7 Shunsuke Fujikawa #8 Ryo Asai #24 Shinjiro Hiyama #51 Hayata Itoh

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire